Severozápad – soběstačný region?

Dne 14. března 2019 se v prostorách Golf Cihelny, nedaleko Karlových Varů, uskutečnila konference s názvem "Severozápad – soběstačný region?" Konference přilákala majitele a generální ředitele firem, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji regionu. Akce byla organizována s cílem podnítit spolupráci a diskuzi mezi firmami a institucemi v Karlovarském kraji a nalézt cesty, jak zlepšit situaci v regionu.
Konference Region Severozápad

Konference “Severozápad – soběstačný region?” a snaha otevřít cestu k budoucnosti Karlovarského kraje.

Motto konference “Karlovarský kraj – soběstačný region?” jasně naznačovalo hlavní téma setkání. Účastníci se shromáždili s odhodláním najít způsoby, jak zajistit prosperitu malých firem v oblasti, která čelí tlaku neférové konkurence zahraničních trhů. Diskutovalo se také o odlivu obyvatel, zejména mladých, z regionu.

Konferenci zahájil Gerhard Knop, jeden z hlavních organizátorů, který přivítal účastníky a představil hlavní cíle setkání. Podle něj je Karlovarský kraj plný loajálních manažerů a majitelů firem, kteří chtějí udělat něco pozitivního pro svůj region. Cílem konference bylo poskytnout účastníkům naději a pozitivní pohled na budoucnost a přesvědčit je, že i malé firmy mají rozhodně co trhu nabídnout.

Během konference byly probírány různé aspekty, které ovlivňují situaci v Karlovarském kraji. Jedním z klíčových témat byla demografie regionu, vzdělání a vývoj pracovního trhu. Tomáš Kopecký, CEO společnosti FranklinCovey ČR, představil také paradigmata, která ovlivňují hodnocení zaměstnanců a konkurenci.

Konference nabídla rovněž příležitost k prezentaci úspěšných projektů. Gerhard Knop prezentoval příběh firmy WITTE, která dokázala přilákat a udržet zaměstnance v regionu. Další firmy také sdílely své zkušenosti.

cof

Jedním z významných okamžiků konference byla společná skupinová práce účastníků u stolů, kde se diskutovalo o konkrétních opatřeních a strategiích pro zlepšení situace v regionu. Byly diskutovány témata jako firemní kultura, spolupráce mezi firmami a identifikace potenciálu sdílených služeb napříč firmami.

Na závěr konference organizátoři poděkovali všem účastníkům za jejich aktivní přístup a zapojení. Konference “Severozápad – soběstačný region?” ukázala, že společným úsilím lze dosáhnout pozitivních změn a přispět k budoucnosti Karlovarského kraje. Organizátoři doufají, že tato konference bude prvním krokem směrem k ještě silnějšímu a soběstačnějšímu regionu a že budou následovat další aktivity a spolupráce, které podpoří rozvoj Karlovarského kraje.

další minulé akce

Konference 2.Kariéra v Karlových Varech

Ve středu 29. února 2024 se krajská knihovna v Karlových Varech proměnila v epicentrum inspirace a nových perspektiv pro zaměstnance i zaměstnavatele. Konference s názvem “2. kariéra: Najděte skrytý potenciál u svých stávajících zaměstnanců” přilákala široké spektrum účastníků, od HR profesionálů a vedoucích pracovníků organizací až po zástupce škol, úřadů a podniků. Hlavním cílem akce bylo nabídnout návody, jak čelit změnám na pracovním trhu, a poskytnout přehled o tom, jak stát podporuje individuální i skupinové rekvalifikace zaměstnanců.

Bez bolesti není růstu

Bez bolesti není růstu, aneb nadčasové principy leadershipu a zákonitosti udržitelného růstu, které se vyplatí respektovat

Na konci dubna letošního roku se v Praze uskutečnila jedinečná a inspirativní konference “Bez bolesti není růstu,” která přinesla hluboký vhled do světa leadershipu, udržitelného růstu a vize pro budoucnost. Tato akce, kterou pořádala společnost FranklinCovey ve spolupráci se společností Leadership Synergy Community, zastřešila řadu významných přednášek a diskuzí, které osvětlily klíčové aspekty úspěchu v moderním podnikání.

Netradiční benefity

Netradiční benefity v netradiční diskusi

8.9.2022 jsme pokračovali v našich diskusních akcích spojených s inspirací – tentokrát jsme pozvali hosty k prezentaci jejich produktů ve vazbě na netradiční benefity.

Víc toho už není