Konference 2.Kariéra v Karlových Varech

Ve středu 29. února 2024 se krajská knihovna v Karlových Varech proměnila v epicentrum inspirace a nových perspektiv pro zaměstnance i zaměstnavatele. Konference s názvem "2. kariéra: Najděte skrytý potenciál u svých stávajících zaměstnanců" přilákala široké spektrum účastníků, od HR profesionálů a vedoucích pracovníků organizací až po zástupce škol, úřadů a podniků. Hlavním cílem akce bylo nabídnout návody, jak čelit změnám na pracovním trhu, a poskytnout přehled o tom, jak stát podporuje individuální i skupinové rekvalifikace zaměstnanců.

Zahájení konference měl na starosti Lumír Šarman, kterého následovalo úvodní slovo Gerharda Knopa. Atmosféra byla od počátku nabitá očekáváním a připravena přivítat řadu zajímavých mluvčích.

Mezi nejvýraznější postavy patřil Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career Czechia, jehož prezentace “Pracovní trh a Region Severozápad v číslech” a “Praktické zkušenosti z druhé kariéry” přinesly cenné informace o stávajícím stavu a možnostech pracovního trhu. Dombrovský, analytik pracovního trhu a člen týmu externích poradců ministra práce a sociálních věcí, se svou odborností zaměřil na analýzu hlavních jevů a trendů, přičemž nabídl doporučení pro zlepšení spolupráce a pracovního prostředí.

Další inspirativní příběh přinesl Tomáš Hisem, jehož proměna z horníka v programátora představovala silný příklad adaptability a odvahy. Hisem, nyní úspěšný programátor v Huramobilu, oslovil publikum svou osobní cestou “z dolu až ke klávesnici”, ukazující, že změna kariéry může vést ke splnění profesních snů a osobního štěstí.

Markéta Macháčková z L’Antidote zaujala svým příspěvkem na téma “Jak moc snadné je se (ne)bát a jak se neztratit a to nejlépe ani sám v sobě”. Její slova o víře v sebe a odvaze překonávat strach zásadně rezonovala s poselstvím celé konference.

Anna Brabcová z MPSV představila politiku státu v oblasti individuální a firemní podpory při rekvalifikacích, což poskytlo účastníkům přehled o dostupných nástrojích a zdrojích podpory.

Jan Kubíček z Karlových Varů se podělil se svými zkušenostmi o tom, jak se sportovci připravují na svůj nový život po ukončení aktivní kariéry, což ilustrovalo důležitost plánování a připravenosti na změny.

Konference nabídla nejen inspirující příběhy a praktické návody, ale i platformu pro diskusi, setkání a výměnu názorů. Z panelové diskuse a přestávek na kávu s diskusí “U kulatého stolu” bylo zřejmé, že téma druhé kariéry a adaptace na měnící se pracovní trh je aktuálnější než kdy jindy.

Závěr konference zdůraznil potřebu odvahy, vášně a pozitivního přístupu při čelbě pracovním a osobním výzvám. Jak podotkl Henry Ford, “Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.” Toto poselství rezonuje s celkovým duchem konference a nabízí motivaci pro všechny, kteří stojí na prahu změny své profesní dráhy nebo hledají nové směry ve svém životě.

další minulé akce

Bez bolesti není růstu

Bez bolesti není růstu, aneb nadčasové principy leadershipu a zákonitosti udržitelného růstu, které se vyplatí respektovat

Na konci dubna letošního roku se v Praze uskutečnila jedinečná a inspirativní konference “Bez bolesti není růstu,” která přinesla hluboký vhled do světa leadershipu, udržitelného růstu a vize pro budoucnost. Tato akce, kterou pořádala společnost FranklinCovey ve spolupráci se společností Leadership Synergy Community, zastřešila řadu významných přednášek a diskuzí, které osvětlily klíčové aspekty úspěchu v moderním podnikání.

Netradiční benefity

Netradiční benefity v netradiční diskusi

8.9.2022 jsme pokračovali v našich diskusních akcích spojených s inspirací – tentokrát jsme pozvali hosty k prezentaci jejich produktů ve vazbě na netradiční benefity.

Víc toho už není